Vítajte na stránke dopravno-špedičnej a obchodnej spoločnosti MAS Trade s.r.o.

Firma MAS Trade s.r.o. bola založená v roku 2008. Hlavnú činnosť firmy tvorí medzinárodná preprava na území celej Európskej únii a Švajčiarska. Od svojho vzniku prechádza naša spoločnosť neustálym vývojom a reaguje na rastúce nároky a požiadavky zákazníkov prijímaním inovácií a skvalitňovaním poskytovaných služieb.

K najdôležitejším cieľom našej spoločnosti patrí celková spokojnosť zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb so zohľadnením individuálnych potrieb zákazníka s využitím moderného vozového parku, odborného a seriózneho tímu zamestnancov. Všetky naše vozidlá ako aj vozidlá našich partnerských spoločností sú vybavené GPS navigačným systémom a monitoringom áut pre on-line sledovanie pohybu vašej zásielky.