Renault Master

Nákladný priestor: skriňa
Úložná plocha: 6 EUR /1,5t paliet

Renault Master

Nákladný priestor: plachta
Úložná plocha: 9 EUR /1,35t paliet
Úložná plocha: 18 EUR/5,2t paliet

Scania, Volvo, DAF

Nákladný priestor: Tautliner
Úložná plocha: 34 EUR/25t paliet
Tautliner, Mega, Walking floor